Color of pigmented plastics - Meaurements and predictions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

surface texture

pigment

reflectance

polymer

colour

Författare

Ingrid Arino

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Ulf Kleist

Mikael Rigdahl

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Polymer Engineering and Science

Vol. 44 1 141-152

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08