Color of pigmented plastics - Meaurements and predictions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

surface texture

pigment

reflectance

polymer

colour

Författare

Ingrid Arino

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Ulf Kleist

Mikael Rigdahl

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Polymer Engineering and Science

Vol. 44 141-152

Ämneskategorier

Materialteknik