Influence of binder thermomechanical properties on the fixing process and structure of dry surface treated papers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

binders

dry process

thermal properties

surface treatment

mechanical properties

coating

colour

Författare

Kaisa Putkisto

Juha Maijala

Johan Grön

Mikael Rigdahl

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Journal of Pulp and Paper Science

Vol. 30 6 145-152

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08