The clustering mechanism underlying a kinetic model related to Bose-Einstein statistics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

cooperative processes

kinetics

bose-Einstein

clustering

stress relaxation

Författare

Mikael Rigdahl

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Pavel Riha

Rodney Rychwalski

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Michael Kubat

Josef Kubát

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Mechanics of Time-Dependent Materials

Vol. 8 2 95-103

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07