Integration of Nanofibrous Materials in Microsystem Applications – Process Development and Characterization
Doktorsavhandling, 2012

Virtuella utvecklingslaboratoriet, Hörsalsvägen 7A, Chalmers tekniska högskola
Opponent: Professor Mervi Paulasto-Kröckel, Department of Electronics, School of Electrical Engineering, Aalto University, Helsinki, Finland

Författare

Björn Carlberg

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Styrkeområden

Produktion

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Annan materialteknik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-7385-635-5

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology: 213

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3316

Virtuella utvecklingslaboratoriet, Hörsalsvägen 7A, Chalmers tekniska högskola

Opponent: Professor Mervi Paulasto-Kröckel, Department of Electronics, School of Electrical Engineering, Aalto University, Helsinki, Finland

Mer information

Skapat

2017-10-07