ENPAC, a tool for constructing energy market scenarios
Kapitel i bok, 2011

Författare

Erik Marcus Kristian Axelsson

Simon Harvey

Industriella energisystem och tekniker

Methods and Models - used in the project Pathways to Sustainable European Energy Systems

137-140
978-91-978585-2-6 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

978-91-978585-2-6

Mer information

Skapat

2017-10-08