Svartlutsförgasning - En förstudie av konsekvenser för el- och värmeproduktion inom sulfatbaserad massaindustri
Rapport, 1992

Författare

Per-Åke Franck

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08