Svartlutsförgasning - En förstudie av konsekvenser för el- och värmeproduktion inom sulfatbaserad massaindustri
Report, 1992

Author

Anders Åsblad

Per-Åke Franck

Thore Berntsson

Department of Heat and Power Technology

Subject Categories

Chemical Engineering

More information

Created

10/8/2017