Hydrothermal processing of barley (cv. Blenheim).Optimization of phytate degradation and increase of free myo-inositol.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Eva-Lotta Bergman

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Kerstin Fredlund

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Pekka Reinikainen

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Cereal Science

Vol. 29 261-272

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07