The overworked site manager: Gendered ideologies in the construction industry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Construction Management and Economics

Vol. 29 943-955

Ämneskategorier

Företagsekonomi