Institutionalizing technoscience: Post-genomic technologies and the case of systems biology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Scandinavian Journal of Management

Vol. 27 4 375-388

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10