The architect‟s gaze: Visual artefacts, perception and knowledge in architect work
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Culture and Organization

Vol. 17 253-269

Ämneskategorier

Företagsekonomi