On the relation between surface texture and gloss of injection-moulded pigmented plastics
Övrigt konferensbidrag, 2004

polymer

reflectance

gloss

surface texture

Författare

Ingrid Arino

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Ulf Kleist

Mikael Rigdahl

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Nordic Polymer Days 2004

4.1-

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07