Sub-Optimum Receivers for Continuous Phase Modulation
Paper i proceeding, 1982

cpm

Författare

Carl-Erik Sundberg

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE COMSOC Communication Theory Workshop, Wickenburg, Arizona

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08