MSK-Type Receivers for Partial Response Continuous Phase Modulation
Paper i proceeding, 1982

cpm

Författare

Carl-Erik Sundberg

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE International Conference on Communications, Philadelphia, Pennsylvania

6F.3.1-6F.3.6

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07