Process integration in industry for cost-effective greenhouse gas reduction
Poster (konferens), 2001

Författare

Anders Ådahl

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Simon Harvey

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Applied Thermal Engineering

Vol. 2001 133-144

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08