Process integration in industry for cost-effective greenhouse gas reduction
Poster (konferens), 2001

Författare

Anders Ådahl

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Simon Harvey

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

1st International Conference of the International Society for Industrial Ecology
Leiden, Netherlands,

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-29