Effect of pretreatment of feed on availability of specific elements in pigs.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Torben Larsen

Erika Skoglund

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

R M Engberg

Canadian Journal of Animal Science

Vol. 79 477-483

Ämneskategorier

Medicinsk biovetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07