. Binding of Cu2+, Zn2+, and Cd2+ to inositol tri-, tetra-, penta-, and hexaphosphates.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

H Persson

Maria Türk

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Margareta Nyman

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Agriculture and Food Chemistry

Vol. 46 8 3194-3200

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07