Error Probability of Multilevel CPM with High Rate Convolutional Codes
Paper i proceeding, 1984

cpm

Författare

Göran Lindell

Carl-Erik Sundberg

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings International Zürich Seminar on Digital Communications, Zurich, Switzerland

F.1.1-F.1.8

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07