Mottagare för Digital Modulation med Kontinuerlig Fas
Paper i proceeding, 1984

cpm

Författare

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Carl-Erik Sundberg

Proceedings Radiovetenskaplig Konferens, Linköping, Sweden

B40-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08