Lean Reduction of NO2 by Saturated Hydrocarbons over Acidic Zeolite Mordenite
Preprint, 2005

Författare

Dongmei Zhao

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Anders Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Evert Ljungström

Göteborgs universitet

Edward Jobson

Kompetenscentrum katalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Kemiteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07