Phytate hydrolysis in pigs fed a barley-rapeseed meal diet treated with Aspergillus niger phytase or steeped with whey.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Erika Skoglund

Institutionen för livsmedelsvetenskap

M Näsi

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Canadian Journal of Animal Science

Vol. 78 175-180

Ämneskategorier

Medicinsk biovetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07