Optimization of temperature, time and lactic acid concentration to inactivate lipoxygenase and preserve phytase activity in barley (cv. Blenheim) during soaking.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Rutgersson Annika

Eva-Lotta Bergman

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Hans Lingnert

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Cereal Chemistry

Vol. 74 6 727-732

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06