Comparison between steeping and pelleting a mixed diet at different calcium levels on phytate degradation in pigs.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Erika Skoglund

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Larsen Torben

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Canadian Journal of Animal Science

Vol. 77 471-478

Ämneskategorier

Medicinsk biovetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07