Performance of AMF Receivers for CPM
Paper i proceeding, 1984

cpm

Författare

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Carl-Erik Sundberg

Proceedings IEEE Global Telecommunications Conference, Atlanta, Georgia

32.4.1-32.4.7

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08