An Upper Bound on the Bit Error Probability of Coded CPM with Viterbi Detection
Paper i proceeding, 1985

cpm

Författare

Göran Lindell

Carl-Erik Sundberg

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

IEEE COMSOC Communication Theory Workshop, Sanibel Island, Florida

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08