Wissenschaft und partizipative Politk in Umweltkontroversen - Die Fischereiwirtschaft in der Ostsee als Fallstudie
Kapitel i bok, 2012

Författare

Christian Stöhr

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Olga Stepanova

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Ilan Chabay

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Wissen, Wissenschaft und Global Commons

237-263
978-3-8329-4734-7 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Sociologi

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

DOI

10.5771/9783845239323-237

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27