Utvecklingsprocessen ur ett människa-maskinperspektiv
Rapport, 2011

En av de första reflektionerna jag gjorde när jag kom i kontakt med ämnet i kurser som människa-maskinsystem och människa-datorinteraktion var att det finns mycket outnyttjad kunskap inom området. Problemet med produkter i våra liv som inte är anpassade till människans förmågor och begränsningar beror alltså inte på att det saknas kunskap, utan på att kunskapen inte når fram och/eller inte får effekt under produktutvecklingen. Jag presenterar här min syn på hur en utvecklingsprocess ur ett människa-maskinperspektiv kan se ut. Processidéerna är baserade på mina erfarenheter inom akademi och industri och sträcker sig från mitt eget examensarbete fram till mitt senaste projekt. Boken vilar på tre grundidéer, där den första är att människa-maskinaktiviteter styr utvecklingsprocessen, den andra är en sammanhållen modell av processen och den tredje är en anpassningsbar process. Boken lyfter fram och för människa-maskinaktiviteter ett steg längre. Länge var det något som inte fanns med i utvecklingsarbetet utan fokus låg då på den tekniska konstruktionen. Sedan tillkom människa-maskinaktiviteter som ett lite udda område vid sidan om utvecklingsprocessen, för att på senare tid ha blivit en ingenjörsdel. I processen här har människa-maskinaktiviteter integrerats med övriga delar, men de sätts främst för att på så sätt styra hela utvecklingsarbetet. Utvecklingsprocessen har alltså blivit användningscentrerad. Boken ger också en sammanhållen modell för teorier och termer inom området Human Factors Engineering. Jag har valt ut teorier och integrerat dem så att de nu utgör en helhet och därmed finns det en systematisk struktur för utvecklingsprocessen. Många andra beskrivningar av utvecklingsprocesser försöker beskriva det bästa sättet att genomföra utvecklingen och presenterar därför en detaljerad modell. Modellen som presenteras i boken är visserligen detaljerad, men är gjord för att passa till många utvecklingsprocesser och för att vara anpassningsbar till många olika typer av projekt. Det kan handla om allt från att ta fram en vattenflaska till att ta fram ett kontrollrum för kärnkraftverk.

Författare

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Produktion

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report

Mer information

Skapat

2017-10-07