Icke-Koherent Detektering av CPM med Hård Avkodning
Paper i proceeding, 1987

cpm

Författare

Torgny Andersson

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings Radiovetenskaplig Konferens, Uppsala, Sweden

72-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07