Noncoherent Detection of Convolutionally Encoded Continuous Phase Modulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

cpm

Författare

Torgny Andersson

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

IEEE Journal on Selected Areas in Communications

Vol. 7 9 1402-1414

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/49.44584

Mer information

Skapat

2017-10-08