A Noncoherent CPM-Detector That Uses a Reduced Set of Basis Functions
Paper i proceeding, 1990

cpm

Författare

Torgny Andersson

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE International Symposium on Information Theory, San Diego, California

90-91

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07