On the Choice of Controller and Sampling Period for Linear Stochastic Control
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Automatica

Vol. 26 3 573-578

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07