Space and Time Continuous Lumped Transmission Line Model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Claes Breitholtz

Institutionen för reglerteknik

Mats Molander

Institutionen för reglerteknik

Rina Navarro-Adlemo

Institutionen för reglerteknik

IEE Proceedings Part G, Circuits Devices and Systems

Vol. 138 6 661-670

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06