An Improved SRK-Equation for the Estimation of Concentrations by Inferential Measurements
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Anders Karlström

Institutionen för reglerteknik

Chemical Engineering Technology

Vol. 14 20-28

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08