Tabletops: Interactive Horizontal Displays for Ubiquitous Computing
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

The hype cycle points to widespread adoption of tabletop systems within the next decade.

Invisible computing

Författare

C. Muller-Tomfelde

Morten Fjeld

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign

Computer

0018-9162 (ISSN) 15580814 (eISSN)

Vol. 45 2 78-81

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/MC.2012.64

Mer information

Skapat

2017-10-07