Applying Object-Oriented Principles in Control-System Design
Paper i proceeding, 1992

Författare

Michael Tittus

Institutionen för reglerteknik

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Proc of IFAC/IFIP Int. Workshop on Real-Time Programming, Bruges, Belgium

203-208

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08