Performance of Detectors for the Japanese Digital Cellular TDMA System
Paper i proceeding, 1992

linear-mod

Författare

Magnus Forsbrand

Nikus Nordling

Johan von Perner

Sven Petersson

Jan Söderkvist

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings Nordic Radio Symposium, Aalborg, Denmark

95-98

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06