An Object-Oriented Approach for Control-System Design
Paper i proceeding, 1992

Författare

Michael Tittus

Institutionen för reglerteknik

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Proc of the 1st Int. Conf. on Intelligent Systems Engineering, Edinburgh, UK

135-140

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08