Anode Side Diffusion Barrier Coating for Solid Oxide Fuel Cells Interconnects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Leszek Niewolak

Marco Brandner

Lorenz Singheiser

Willem J. Quadakkers

Journal of Fuel Cell Science and Technology

1550-624X (ISSN)

Vol. 7 3

Ämneskategorier

Materialteknik

DOI

10.1115/1.3182731

Mer information

Skapat

2017-10-10