Jan Froitzheim

Biträdande professor vid Energi och material

Jan Froitzheim bedriver sin forskning med fokus på högtemperaturkorrosion. Han jobbar främst med metalliska material för fast oxid bränsleceller (SOFC), vilka används inom temperaturområdet 600-1000°C. Bränsleceller kan med mycket högre effektivitet producera el jämfört med dagens teknik. Med förnyelsebart bränsle blir tekniken dessutom koldioxidneutral. Den stora utmaningen ligger dock i att anpassa teknologin för dagens marknad på grund av att bränsleceller har en begränsad livslängd vilket i sin tur innebär höga kostnader för användaren.
Jan jobbar tillsammans med sina kollegor, där han även handleder tre doktorander, för att förbättra livslängden hos bränsleceller. De arbetar för att öka bränslecellernas livslängd både genom att utveckla speciella nano-beläggningar (~0,00001 mm tunna), men också genom att undersöka möjligheterna att ersätta dyra keramiska material med billigare och samtidigt bättre specialstål. Forskningen bedrivs inom ett antal samarbetsprojekt både på nationell och internationell nivå. Som exempel kan nämnas Nordiska Toppforskningsinitiativet och EU FP7. Projekten genomförs också i nära samarbete med företag som t.ex. Sandvik Materials Technology eller Topsoe Fuel Cell.

Källa: chalmers.se
Image of Jan Froitzheim

Visar 62 publikationer

2022

Internal Oxidation of a Fe-Cr Binary Alloy at 700-900 degrees C: The Role of Hydrogen and Water Vapor

Anton Chyrkin, Camilla Cossu, Jan-Erik Svensson et al
Oxidation of Metals. Vol. 98 (3-4), p. 273-289
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Efficiencies of cobalt- and copper-based coatings applied by different deposition processes for applications in intermediate-temperature solid oxide fuel cells

Matthieu Tomas, Vijayshankar Asokan, J. Puranen et al
International Journal of Hydrogen Energy. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Effect of Hydrogen on the Internal Oxidation of a Pd–Cr Alloy in Dual-Atmosphere Conditions

Anton Chyrkin, Camilla Cossu, Jan-Erik Svensson et al
Oxidation of Metals. Vol. In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

High-temperature oxidation behavior of additively manufactured IN625: Effect of microstructure and grain size

Anton Chyrkin, Kerem Gündüz, Irina Fedorova et al
Corrosion Science. Vol. 205
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

High temperature oxidation of AISI 441 in simulated solid oxide fuel cell anode side conditions

Anton Chyrkin, Kerem Gündüz, Vijayshankar Asokan et al
Corrosion Science. Vol. 203
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

The effect of hydrogen on the breakdown of the protective oxide scale in solid oxide fuel cell interconnects

Kerem Gündüz, Anton Chyrkin, Claudia Goebel et al
Corrosion Science. Vol. 179
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

The Influence of Humidity Content on Ferritic Stainless Steels Used in Solid Oxide Fuel Cell under Dual Atmosphere Conditions at 600 C

Luca Gagliani, Alberto Visibile, Kerem Gündüz et al
ECS Transactions. Vol. 103 (1), p. 1809-1815
Paper i proceeding
2021

Evaluating candidate materials for balance of plant components in SOFC: Oxidation and Cr evaporation properties

Mareddy Reddy, Jan-Erik Svensson, Jan Froitzheim
Corrosion Science. Vol. 190
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Reevaluating the Cr Evaporation Characteristics of Ce/Co Coatings for Interconnect Applications

Mareddy Reddy, Jan-Erik Svensson, Jan Froitzheim
ECS Transactions. Vol. 103 (1), p. 1899-1905
Paper i proceeding
2021

The effect of additive manufacturing on the initial High temperature oxidation properties of RE-containing FeCrAl alloys

Kerem Gündüz, Alberto Visibile, Mohammad Sattari et al
Corrosion Science. Vol. 188
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Self-healing properties of Ce/Co-coated stainless steel under simulated intermediate temperature solid oxide fuel cell conditions

Claudia Goebel, Vijayshankar Asokan, Sarah Khieu et al
Surface and Coatings Technology. Vol. 428
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Long-term (4 year) degradation behavior of coated stainless steel 441 used for solid oxide fuel cell interconnect applications

Claudia Goebel, Robert Berger, Carlos Bernuy-Lopez et al
Journal of Power Sources. Vol. 449
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Cu-based coatings for IT-SOFC applications

Matthieu Tomas, Claudia Goebel, Jan-Erik Svensson et al
ECS Transactions. Vol. 91 (1), p. 2291-2298
Paper i proceeding
2019

The influence of different factors on the dual atmosphere effect observed for AISI 441 interconnects used in solid oxide fuel cells

Claudia Goebel, Caterina Bo, Jan-Erik Svensson et al
ECS Transactions. Vol. 91 (1), p. 2261-2266
Paper i proceeding
2018

Determination of the oxide scale growth mechanism using 18O-tracer experiments in combination with Transmission Electron Microscopy and nanoscale Secondary Ion Mass Spectrometry

Hannes Falk Windisch, Per Malmberg, Mohammad Sattari et al
Materials Characterization. Vol. 136, p. 128-133
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Does the conductivity of interconnect coatings matter for solid oxide fuel cell applications?

Claudia Goebel, Alexander Fefekos, Jan-Erik Svensson et al
Journal of Power Sources. Vol. 383, p. 110-114
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Temperature dependence of corrosion of ferritic stainless steel in dual atmosphere at 600–800 °C

Patrik Alnegren, Mohammad Sattari, Jan-Erik Svensson et al
Journal of Power Sources. Vol. 392, p. 129-138
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

The Effect of Metallic Co-Coating Thickness on Ferritic Stainless Steels Intended for Use as Interconnect Material in Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells

Hannes Falk Windisch, Julien Claquesin, Jan-Erik Svensson et al
Oxidation of Metals. Vol. 89 (1-2), p. 233-250
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

The effect of pre-oxidation parameters on the corrosion behavior of AISI 441 in dual atmosphere

Claudia Goebel, Patrik Alnegren, Robin Faust et al
International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 43 (31), p. 14665-14674
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Development of Robust Metal-Supported SOFCs and Stack Components in EU METSAPP Consortium

B. R. Sudireddy, J. Nielsen, A. H. Persson et al
Fuel Cells. Vol. 17 (4), p. 508-516
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Co- and Ce/Co-coated ferritic stainless steel as interconnect material for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells

Hannes Falk Windisch, Julien Claquesin, Mohammad Sattari et al
Journal of Power Sources. Vol. 343, p. 1-10
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Metallic thin-film Co- and Ce/Co-coated steels as interconnect material in IT-SOFC

Hannes Falk Windisch, Jan-Erik Svensson, Jan Froitzheim
ECS Transactions. Vol. 78 (1), p. 1607-1614
Paper i proceeding
2017

Influence of pre-oxidation on dual atmosphere effect on AISI 441 interconnects for solid oxide fuel cell applications

Claudia Goebel, Patrik Alnegren, Robin Faust et al
ECS Transactions. Vol. 78 (1), p. 1559-1563
Paper i proceeding
2017

Long term (4 years) performance of Co/Ce coated 441 for SOFC interconnect applications

Claudia Goebel, R. Berger, M.W. Lundberg et al
ECS Transactions. Vol. 78 (1), p. 1675-1679
Paper i proceeding
2016

Degradation of ferritic stainless steels under conditions used for solid oxide fuel cells and electrolyzers at varying oxygen pressures

Patrik Alnegren, Mohammad Sattari, Jan Froitzheim et al
Corrosion Science. Vol. 110, p. 200-212
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

The Oxidation of Coated SOFC Interconnects in Fuel Side Environments

Rakshith Nugehalli Sachitanand, Mohammad Sattari, Jan-Erik Svensson et al
Fuel Cells. Vol. 16 (1), p. 32-38
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Severe dual atmosphere effect at 600 °C for stainless steel 441

Patrik Alnegren, Mohammad Sattari, Jan-Erik Svensson et al
Journal of Power Sources. Vol. 301, p. 170-178
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Coated stainless steel 441 as interconnect material for solid oxide fuel cells: Evolution of electrical properties

Jan Gustav Grolig, Jan Froitzheim, Jan-Erik Svensson
Journal of Power Sources. Vol. 284, p. 321-327
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Copper Iron Conversion Coating for Solid Oxide Fuel Cell Interconnects

Jan Gustav Grolig, Patrik Alnegren, Jan Froitzheim et al
Journal of Power Sources. Vol. 297, p. 534-539
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

The effect of Ce on the high temperature oxidation properties of a Fe-22% Cr steel: microstructural investigation and EELS analysis

Mohammad Sattari, Rakshith Nugehalli Sachitanand, Jan Froitzheim et al
Materials at High Temperatures. Vol. 32 (1-2), p. 118-122
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

The Influence of Cr Evaporation on Long Term Cr Depletion Rates in Ferritic Stainless Steels

Rakshith Nugehalli Sachitanand, Jan-Erik Svensson, Jan Froitzheim
Oxidation of Metals. Vol. 84 (3-4), p. 241-257
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Effect of Cerium on the Electrical Properties of a Cobalt Conversion Coating for Solid Oxide Fuel Cell Interconnects - A Study Using Impedance Spectroscopy

Jan Gustav Grolig, Jan Froitzheim, Jan-Erik Svensson
Electrochimica Acta. Vol. 184, p. 301-307
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Chromium vaporization from mechanically deformed pre-coated interconnects in Solid Oxide Fuel Cells

Hannes Falk Windisch, Mohammad Sattari, Jan-Erik Svensson et al
Journal of Power Sources. Vol. 297, p. 217-223
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Pre-coated Ce/Co-coated steel: Mitigating Cr vaporization, increasing corrosion resistance at competitive cost

Hannes Falk Windisch, Nikolaos-Ioannis Mertzidis, Jan-Erik Svensson et al
ECS Transactions. Vol. 68 (1), p. 1617-1623
Paper i proceeding
2015

Coatings for SOFC interconnects in fuel side environments

Rakshith Nugehalli Sachitanand, Mohammad Sattari, Jan-Erik Svensson et al
ECS Transactions. Vol. 68 (1), p. 1575-1580
Paper i proceeding
2015

Reduced long term electrical resistance in Ce/Co-coated ferritic stainless steel for solid oxide fuel cell metallic interconnects

A. Magraso, Hannes Falk Windisch, Jan Froitzheim et al
International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 40 (27), p. 8579-8585
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

The effect of temperature on chromium vaporization and oxide scale growth on interconnect steels for Solid Oxide Fuel Cells

Hannes Falk Windisch, Jan-Erik Svensson, Jan Froitzheim
Journal of Power Sources. Vol. 287, p. 25-35
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Inhibiting chromium evaporation and oxide scale growth on SOFC metallic interconnects by nano coatings

Patrik Alnegren, Rakshith Nugehalli Sachitanand, Jan Gustav Grolig et al
20th World Hydrogen Energy Conference, WHEC 2014. Vol. 1 (2014)
Paper i proceeding
2014

Sulfur recirculation for increased electricity production in Waste-to-Energy plants

S. Andersson, E. W. Blomqvist, L. Bafver et al
Waste Management. Vol. 34 (1), p. 67-78
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Methods to Quantify Reactive Chromium Vaporization from Solid Oxide Fuel Cell Interconnects

C. Key, J. Eziashi, Jan Froitzheim et al
Journal of the Electrochemical Society. Vol. 161 (9), p. C373-C381
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Coated stainless steel 441 as interconnect material for solid oxide fuel cells: Oxidation performance and chromium evaporation

Jan Gustav Grolig, Jan Froitzheim, Jan-Erik Svensson
Journal of Power Sources. Vol. 248, p. 1007-1013
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Measuring Cr volatility from ferritic stainless steels: Novel and conventional methods compared

J. Eziashi, C. Key, R. Smith et al
ECS Transactions. Vol. 50 (44), p. 43-49
Paper i proceeding
2013

Degradation of Ferritic steel interconnects in SOEC environments

Patrik Alnegren, Jan Froitzheim, Jan-Erik Svensson
ECS Transactions. Vol. 57 (1), p. 2261-2270
Paper i proceeding
2013

Investigation of Cu-based infiltration coatings for metal-supported SOFC

P. Blennow, B. R. Sudireddy, A. H. Persson et al
ECS Transactions. Vol. 57 (1), p. 771-780
Paper i proceeding
2013

Evaluation of the oxidation and Cr evaporation properties of selected FeCr alloys used as SOFC interconnects

Rakshith Nugehalli Sachitanand, Mohammad Sattari, Jan-Erik Svensson et al
International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 38 (35), p. 15328-15334
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Oxidation of Co- and Ce-nanocoated FeCr steels: A microstructural investigation

Sead Canovic, Jan Froitzheim, Rakshith Nugehalli Sachitanand et al
Surface and Coatings Technology. Vol. 215, p. 62-74
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Nano coated interconnects for SOFC (NaCoSOFC)

Jan Froitzheim, A. Magraso, T. Holt et al
ECS Transactions. Vol. 57 (1), p. 2187-2193
Paper i proceeding
2013

Copper based conversion coatings on ferritic stainless strip steel as solid oxide fuel cell interconnects: Oxidation performance and chromium evaporation

Jan Gustav Grolig, H. Abdesselam, M. Gas et al
ECS Transactions. Vol. 57 (1), p. 2339-2347
Paper i proceeding
2013

Influence of chromium evaporation and oxidation on interconnect steels at 650-850°C

Hannes Falk Windisch, Jan Froitzheim, Jan-Erik Svensson
ECS Transactions. Vol. 57 (1), p. 2225-2233
Paper i proceeding
2012

Long term study of Cr evaporation and high temperature corrosion behaviour of Co coated ferritic steel for solid oxide fuel cell interconnects

Jan Froitzheim, Sead Canovic, Maria Nikumaa et al
Journal of Power Sources. Vol. 220, p. 217-227
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Multifunctional Nano-Coatings for SOFC Interconnects

Jan Froitzheim, Jan-Erik Svensson
ECS Transactions. Vol. 35 (1), p. 2503-2508
Paper i proceeding
2011

Nanocoatings for SOFC interconnects - Mitigating chromium volatilization and improving corrosion properties

Jan Froitzheim, Jan-Erik Svensson
Materials Science Forum. Vol. 696, p. 412-416
Paper i proceeding
2010

Anode Side Diffusion Barrier Coating for Solid Oxide Fuel Cells Interconnects

Jan Froitzheim, Leszek Niewolak, Marco Brandner et al
Journal of Fuel Cell Science and Technology. Vol. 7 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Investigation of Chromium Volatilization from FeCr Interconnects by a Denuder Technique

Jan Froitzheim, Hamed Ravash, Erik Larsson et al
Journal of the Electrochemical Society. Vol. 157 (9), p. B1295-B1300
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Cr evaporation of metallic interconnects: A novel method for quantification

Jan Froitzheim, Erik Larsson, Lars-Gunnar Johansson et al
ECS Transactions. Vol. 25 (2 PART 2), p. 1423-1428
Paper i proceeding
2009

The influence of KCl on the corrosion of an austenitic stainless steel (304L) in oxidizing humid conditions at 600 ºC: A microstructural study

Torbjörn Jonsson, Jan Froitzheim, Jesper Pettersson et al
Oxidation of Metals. Vol. 72 (3), p. 213-239
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Chromium evaporation of Coated and uncoated FE-22CR steels investigated by a novel denuder technique

Jan Froitzheim, Erik Larsson, Lars-Gunnar Johansson et al
3rd European Fuel Cell Technology and Applications - Piero Lunghi Conference, EFC 2009; Rome; Italy; 15 December 2009 through 18 December 2009, p. 77-78
Paper i proceeding
2008

Development of high strength ferritic steel for interconnect application in SOFCs

Jan Froitzheim, Gerald Meier, Leszek Niewolak et al
Journal of Power Sources. Vol. 178 (1), p. 163-173
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Electrically conductive diffusion barrier layers for metal-supported SOFC

Marco Brandner, Martin Bram, Jan Froitzheim et al
Solid State Ionics. Vol. 179 (27-32)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Reduction of chromium vaporization from SOFC interconnectors by highly effective coatings

Michael Stanislowski, Jan Froitzheim, Leszek Niewolak et al
Journal of Power Sources. Vol. 164 (2), p. 578-589
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Microstructural investigation of the influence of KCl on the corrosion of 304L exposed to 5% O2 + N2

Torbjörn Jonsson, Jan Froitzheim, Jesper Pettersson et al
16th International Corrosion Congress, September 19-24 2005, Beijing, China, p. Paper 6-45
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 1 forskningsprojekt

2019–2023

In-situ mätningar av korrosionsfenomen med neutronreflektometri

Lars-Gunnar Johansson Oorganisk miljökemi 1
Itai Panas Oorganisk miljökemi 2
Maths Karlsson Oorganisk miljökemi 2
Mohsen Esmaily Oorganisk miljökemi 1
Jan Froitzheim Oorganisk miljökemi 1
Vetenskapsrådet (VR)

Det kan finnas fler projekt där Jan Froitzheim medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.