Electrically conductive diffusion barrier layers for metal-supported SOFC
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Marco Brandner

Martin Bram

H.P. Buchkremer

D. Stöver

Solid State Ionics

0167-2738 (ISSN)

Vol. 179 27-32

Ämneskategorier

Materialteknik

DOI

10.1016/j.ssi.2008.03.002

Mer information

Skapat

2017-10-10