Exploring Children’s foodscapes
Paper i proceeding, 2010

co-research

food

foodscape

Författare

Helene Brembeck

Göteborgs universitet

Barbro Johansson

Göteborgs universitet

Kerstin Bergström

Göteborgs universitet

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Göteborgs universitet

Sandra Hillén

Göteborgs universitet

Lena Jonsson

Göteborgs universitet

MariAnne Karlsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Eva Ossiansson

Göteborgs universitet

Helena Shanahan

Göteborgs universitet

Proceedings from the 4th International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child and Teen Consumption. June 21-23 2010, Campus Norrköping, Sweden

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Övrig annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07