Detectors for PDC
Paper i proceeding, 1994

linear-mod

Författare

Sven Petersson

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference, Stockholm, Sweden

992-995

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/VETEC.1994.345240

Mer information

Skapat

2017-10-07