Feldspar: Application and Implementation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Emil Axelsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Mary Sheeran

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Lecture Notes in Computer Science

0302-9743 (ISSN)

Vol. 7241 402-439

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08