Feldspar: Application and Implementation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Emil Axelsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Mary Sheeran

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

03029743 (ISSN) 16113349 (eISSN)

Vol. 7241 402-439

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08