Kopplingen mellan linjärkvadratisk optimering och klassiska frekvensmetoder (Connections between linear-quadratic design and classical frequency domain methods)
Övrigt konferensbidrag, 1994

Författare

Inge Jovik

Institutionen för reglerteknik

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Preprints, Reglermöte 94, Västerås, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07