Performance of different multi-rate schemes in DS/CDMA systems
Paper i proceeding, 1994

cdma

Författare

Tony Ottosson Gadd

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem

Proceedings Nordic Radiosymposium on Radio Communication Networks, Linköping, Sweden

15-18

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08