Computationally Efficient Angle Estimation for Signals with known Waveforms
Paper i proceeding, 1995

Författare

J. Li

B. Halder

P. Stoica

Mats Viberg

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

Proc. 3rd Annual Workshop on Adaptive Sensor Array Processing, Lexington, MA

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07