Array Processing in Correlated Noise Fields Based on Instrumental Variables and Subspace Fitting
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Mats Viberg

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

P. Stoica

Björn E. Ottersten

IEEE Transactions on Signal Processing

Vol. 43 1187-1199

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07