Optimal IV-SSF Approach to Array Signal Processing in Colored Noise Fields
Paper i proceeding, 1995

Författare

P. Stoica

Mats Viberg

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling

M. Wong

Q. Wu

Proc. ICASSP 95, Detroit, MI

2088-2091

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07