Automated Generation of Plant-Specific Recipes in Batch Control
Paper i proceeding, 1995

Författare

Michael Tittus

Institutionen för reglerteknik

Martin Fabian

Institutionen för reglerteknik

Proc of the ICCI'95, Hong-Kong

99-102

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08