A Time-indexed Formulation of a Flexible Job Shop Problem with a Limited Number of Fixtures
Paper i proceeding, 2012

Författare

Karin Thörnblad

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ann-Brith Strömberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Michael Patriksson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Torgny Almgren

GKN Aerospace Sweden

Proceedings of 13th International Conference on Project Management and Scheduling in Leuven, Belgium, April 2012

335-338
9789081409940 (ISBN)

Produktionsplanering genom optimal schemaläggning av en multi-taskproduktionscell

VINNOVA, 2008-01-01 -- 2013-10-31.

Vetenskapsrådet (VR), 2008-01-01 -- 2012-12-31.

GKN Aerospace Sweden, 2008-01-01 -- 2013-10-31.

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-07